Bán nhà sổ chung TP DĨ AN.

1.800.000.000  1.750.000.000 

0965 099 717